Obowiązki dotyczące zgłaszania działań niepożądanych leków – test