Skrócenie okresu wypowiedzenia – co może pracodawca?

skrócenie okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy jest nam potrzebny po to, aby chronić interesy zarówno pracownika jak i pracodawcy. Co jeśli jednak w interesie pracownika lub pracodawcy leży właśnie wcześniejsze rozwiązanie umowy?

Skrócenie okresu wypowiedzenia – co w tej kwestii mówi prawo?

Skrócenie okresu wypowiedzenia pracownikowi możliwe jest jednostronną decyzją pracodawcy jeśli następuję ono z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca -art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Gdy następuje skrócenie okresu wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za przepadłą część okresu wypowiedzenia. Okres ten wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia, natomiast nie wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Skrócony okres wypowiedzenia z woli pracownika

Pracownik oraz pracodawca mają prawo do zawarcia porozumienia w związku ze skróconym wypowiedzeniem umowy, bez względu na długość okresu wypowiedzenia tej umowy. Należy pamiętać, że nie jest to jednoznaczne z porozumieniem stron, to ustalenie bowiem nie zmienia wcale formy rozwiązania umowy. W takiej sytuacji nie obowiązuje minimalny czas trwania okresu wypowiedzenia. Strony mogą zawrzeć porozumienie w dowolnym momencie tego okresu. W takim wypadku zakończenie umowy następuje wówczas z dniem zawarcia porozumienia a pracownik traci prawo do odszkodowania, a skrócony okres przestaje się liczyć do stażu pracy.

Strony mogą również wspólnie zdecydować o skróceniu okresu wypowiedzenia- porozumienie stron.

AUTOR:
Monika Bartwicka
Prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym i medycznym. Od ponad 10 lat związana z branżą farmaceutyczną. Absolwentka studium doktorskiego. Wykładowca akademicki. Uczestniczyła jako prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

Cykl artykułów z prawem pracy powstał we współpracy z PML group.

Łączymy farmację, medycynę i prawo. Chcemy, aby polski rynek medyczny rozwijał się dynamicznie i dostarczał pacjentom oraz przedstawicielom zawodów medycznych niezbędne informacje, narzędzia i technologie, by spełniać swój cel: pomaganie pacjentom. Poznaj nasze projekty na http://pmlgroup.eu

Jeżeli spodobał Ci się nasz artykuł, wpadnij także na naszego bloga po więcej wartościowych treści i informacji

Sprawdź naszą stronę na Facebooku, profil na Instagramie oraz grupę Praca i staże w farmacji.

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

LinkedIn
Facebook
Email
Twitter

Może Cię zainteresuje...