Nowość! Kurs “Angielski w rejestracji leków” jest już dostępny w ramach ścieżki edukacyjnej – rejestracja leków. Sprawdzam.

0

Brak produktów w koszyku.

0

Brak produktów w koszyku.

HomeBadania kliniczneStanowiska w branży farmaceutycznej – Kim możesz być w Badaniach Klinicznych?
badania kliniczne

Stanowiska w branży farmaceutycznej – Kim możesz być w Badaniach Klinicznych?

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi, których celem jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub metod leczenia. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem pozwalającym ustalić czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.

 

Zanim nowa substancja trafi do rąk lekarzy jako zarejestrowany na rynku lek i zacznie być szeroko stosowana w codziennej praktyce medycznej, musi przejść wszechstronne testy laboratoryjne, badania przedkliniczne i trzy fazy badań klinicznych z udziałem ludzi.

Stanowiska w Badaniach Klinicznych są często bardzo dobrze opłacane, a oprócz wynagrodzenia finansowego, zyskujemy doświadczenie i statysfakcję z własnego wkładu w rozwój medycyny.

Poniżej znjadziesz opis stanowisk, kótre możesz zająć pracując w w dziale Clinical Management firmy farmaceutycznej.

 

Clinical Research Trainee (CRT)

Zaczynając od tego stanowiska, zdobędziesz pierwsze doświadczenie oraz  odbędziesz wszelkie  szkolenia umożliwiające Ci późniejszą pracę z dokumentacją badania klinicznego.

Jako CRT będziesz ściśle współpracować z monitorami i managerami, pomagając im w codziennych obowiązkach.  Pod ich nadzorem będziesz brał udział w ocenie jakości realizacji protokołu badania w ośrodku badań klinicznych  i przestrzegania obowiązujących przepisów. Będziesz także dbał o komunikację z ośrodkiem badań klinicznych w celu zarządzania bieżącymi problemami i postępami poszczególnych badań klinicznych.

Doświadczenie i umiejętności

Doświadczenie nie jest wymagane, jednakże jeżeli chcesz zacząć pracę jako CRT musisz być absolwentem lub studentem ostatnich lat kierunków medycznych (ewentualnie: wykształcenie w innej dziedzinie uzupełnione szkoleniami i doświadczeniem). Musisz wykazywać się podstawową znajomość zasad GCP (Dobrej Praktyki Klinicznej) oraz biegle posługiwać się komputerem i pakietami biurowymi. Ważna jest także dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z badaniami klinicznymi możesz zdobyć podczas kursu Clinical Trial Associate, który posiada akredytację na Stwarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, GCPpl.

Dla kogo to stanowisko?

Jednak wymagania to nie wszystko. To stanowisko jest skierowane dla osób o bardzo dobrych umiejętnościach organizacyjnych, dobrze radzących sobie w rozwiązywaniu problemów. Wymagane jest także umiejętne zarządzanie czasem i wyznaczanie priorytetów, a także łatwość w nawiązywaniu relacji ze współpracownikami oraz osobami z zewnątrz.

Praca jako Clinical Reserch Trainee to praca przede wszystkim biurowa/ admnistracyjna.

Clinical Trial Assistant/ Associate

CTA to stanowisko, na które możesz awansować pracując wcześniej jako Clinical Research Trainee. Podobnym stanowiskiem do CTA jest Clinical Research Coordinator. Praca CTA związana jest głownie z obsługą administracyjną badania klinicznego od strony sponsora, a koordynatora głównie od strony ośrodka prowadzącego badanie.

Obowiązki

Do obowiązków osoby na stanowisku Clinical Trail Assistant należy pomoc w przygotowaniu i utrzymywaniu dokumentacji dotyczącej konkretnych badań, przygotowywanie tłumaczeń medycznych,  porządkowanie danych i pomoc w czynnościach administracyjnych.

Jako CTA będziesz wspierał zespół kliniczny w zakresie przygotowania, obsługi, dystrybucji, archiwizacji dokumentacji klinicznej i raportów zgodnie z zakresem prac i standardowymi procedurami operacyjnymi. Często będziesz współpracować z monitorami badań klinicznych oraz managerami i leaderami zespołów. Jednym z Twoich obowiązków będzie pomoc w  kontroli i zarządzaniu Kartami Obserwacji Klinicznej (CRF) oraz przepływem danych klinicznych. Będziesz osobą kontaktową dla całego działu i ośrodków badań klinicznych.

Wymagania

Aby zacząć pracę jako Clinical Trail Associate/ Assistant musisz  mieć wykształcenie wyższe medyczne (lekarski, farmacja, pielęgniarstwo) lub pokrewne, znać język angielski, biegle obsługiwać komputer i pakiety biurowe Office oraz znać zasady GCP (Dobrej praktyki Klinicznej).

Poza tym, osoba na tym stanowisku powinna mieć nienaganne umiejętności organizacyjne i efektywnie zarządzać czasem. Dbać o szczegóły i dokładność pracy oraz bezproblemowo nawiązywać i utrzymywać efektywne relacje.

Jest to praca głównie biurowa, ale bierze się udział także w m.in. wizytach monitorujących. Mile widziane są skończone kursy z zakresu znajomości wytycznych ICH GCP, np. Kurs Clinical Trial Associate. Czasem dodatkowym atutem są studia podyplomowe z badań klinicznych.

Wynagrodzenie, które możesz się spodziewać jest na poziomie od 6 do 8 tysięcy złotych.

Clinical Research Associate-I – CRA-I

Do objęcia tego stanowiska konieczne jest doświadczenie, zdobyte podczas wcześniejszej pracy na stanowisku CTA (Clinical Trial Associate).

Polskim odpowiednikiem nazwy Clinical Research Associate jest monitor badań klinicznych.

Do obowiązków osób pracujących na tym stanowisku należy utrzymywanie stałego kontaktu z ośrodkiem prowadzącym badanie kliniczne, przestrzeganie procedur ICH-GCP, lokalnych przepisów i regulacji oraz protokołu badania klinicznego. CRA- I przeprowadza zdalne i lokalne monitorowanie działań ośrodka badawczego za pomocą różnych narzędzi, zapewniając o kompletności, dokładności i obiektywności danych i bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu pacjentów.

Więcej na temat pracy jako Clinical Research Associate przeczytasz tutaj.

Clinical Research Associate-II – CRA-II

CRA- II jest kolejnym etapem pracy jako CRA.

Osoba, która awansowała na to stanowisko monitoruje badania kliniczne, aby zapewnić bezwzględne przestrzeganie zasad dobrej praktyki klinicznej zgodnie ze standardami ICH-GCP.  Odpowiada także za koordynowanie działań ośrodka badawczego w celu zapewnienia właściwego przestrzegania protokołu, weryfikacji danych źródłowych i oceny wpisów do kart obserwacji klinicznej pacjentów (CRF).

Niezmiennie jest to praca związana z dokumentacją badania, opracowywaniem raportów przypadków,  szczegółowych podręczników opisujących badanie, wytycznych i list kontrolnych, a także w razie potrzeby kontakt z organami państwowymi.
CRA-II jest również odpowiedzialny za  właściwe podawanie i dostarczanie badanego leku pacjentom.

Senior Clinical Research Associate- Senior CRA

Stanowisko to niekiedy nazywane jest także Clinical Research Associate-III  (CRA-III).

Obowiązki Senior Clinical Reserach Associate są podobne do obowiązków CRA- II. Różnicę pomiędzy stanowiskami stanowi wąska specjalizacja  Senior CRA  w konkretnej dziedzinie, np. w onkologii. Zajmuje się on zatem koordynacją badań klinicznych związanych ze ściśle określonymi chorobami.

W niektórych firmach określenie to funkcjonuje jako nazwa stanowiska monitora badań klinicznych o określonym stażu pracy i doświadczeniu.

Stanowisko to wiąże się z dużą odpowiedzialnością, samodzielnością oraz niezależnością.

Więcej na temat pracy jako Clinical Research Associate przeczytasz tutaj.

Clinical Project Manager

Pracując ponad 5 lat w badaniach klinicznych możesz liczyć na zatrudnienie na stanowisku Clinical Project Manager.

CPM dba o terminową realizację projektów i dba o odpowiednie wyszkolenie pracowników. Do jego zadań należy opracowywanie szkoleń i projektów, tak, aby zapewnić spójność działań. Clinical Project Manager pełni fukncję reprezentatywną w spotkaniach ze sponsorami badań, ekspertami itp., a także nadzoruje wizyty prowadzone przez Monitorów i weryfikuje gromadzoną dokumentację badań.

Umiejętności

Oprócz ponad 5 letniego doświadczenia w badaniach klinicznych, wymagania są bardzo podobne do wcześniej opisanych stanowisk w badaniach klinicznych.  Ponadto powinieneś być osobą o doskonałych umiejętnościach komunikacyjnych, z umiejętnością podejmowania trudnych decyzji, świetnych zdolnościach organizacyjnych i doświadczeniem w zarządzaniu.

Praca Clinical Project Managera to nie tylko praca biurowa, ale również spotkania i delegacje. CPM może liczyć na wynagrodzenie w zakresie od 14 tys. zł do 16 tys. złotych.

Clinical Team Leader

Kim jest Lead CRA? To główna osoba kontaktowa, do której należy kierowanie zespołami projektowymi i zarządzanie nimi, raportowanie stanu projektu i nadzór. Do jego obowiązków nalży także monitorowanie wydajności zespołu, zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie problemów, opracowywanie lub przegląd planów zarządzania poszczególnymi badaniami. Oprócz tego zarządzanie zasobami i ich rozliczanie, nadzór nad bazami danych oraz zapewnienie dostępu do materiałów szkoleniowych, odpowiednich narzędzi do nauki i stałej aktualizacji wiedzy na temat procedur i wytycznych.

Jest to pozycja zbliżona do Clinical Operations Manager. Praca opiera się głównie na pracy biurowej oraz okazjonalnych wyjazdach na spotkania i delegacje. Na tym stanowisku ważne jest wcześniejsze doświadczenie w kierowaniu projektami klinicznymi oraz w zakresie planowania i śledzenia i kontroli budżetu.

Zarobki jak na stanowisko z 10 letnim doświadczeniem są wystarczająco wysokie. Początkowe wynagrodzenie to około 16000 zł, ale wraz z podwyżkami jesteś w stanie zarabiać ponad 22000 zł.

Clinical Operations Manager

Clnical Operations Manager odpowiada za Line Management, czyli sporządza strategie rozwoju, plany działania, przeprowadza audyty, odpowiada za zatrudnianie, szkolenie, rozwój kariery personelu klinicznego oraz nawiązywanie kontaktów branżowych. COM zarządza budżetem, nadzoruje projekty oraz przydziela zasoby do poszczególnych badań.

Na tym stanowisku powinieneś charakteryzować się również silnymi zdolnościami przywódczymi, organizacyjnymi i komunikacyjnymi. Jeśli nie radzisz sobie z bardzo wysokim stresem to ta praca nie jest dla Ciebie.

Musisz też posiadać minimum 5 lat doświadczenia w badaniach klinicznych, często wymagane jest  doświadczenie w pracy w dziale Clinical Operations, doświadczenie w monitorowaniu i line management  oraz doświadczenie w rekrutacji, ocenie i kontroli projektów i zarządzaniu budżetem.

Średnia pensja Clinical Operations Managera waha się pomiędzy 21 a nawet 30 tysiącami złotych miesięcznie.

Clinical Researches Director

CRD to najwyższa ranga w badaniach klinicznych. Oprócz tak oczywistych kwestii jak wykształcenie medyczne lub około medyczne, biegłość w mowie i piśmie w języku angielskim czy obsługa komputera i pakietów biurowych ważna jest też gotowość do odbywania podróży krajowych i zagranicznych. Idealny kandydat ma również ponad 10 letnie doświadczenie w badaniach klinicznych oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi.

Zarabiając miesięcznie od 20 do 28 tysięcy złotych musisz opracowywać procedury oraz wytyczne i egzekwować ich respektowanie, brać udział w tworzeniu budżetu, nadzorować pracę wszystkich niższych stanowisk, brać udział w rekrutacji pracowników i przedstawiać raporty działania i tworzyć strategie.

Sprawdź sam!

Wszystko co powinieneś wiedzieć o badaniach klinicznych!

 

Baza wiedzy- badania kliniczne

 

Baza firm CRO

 

Kurs on-line
Clinical Trial Associate

 

Kurs on-line Monitor badań klinicznych

Kategorie

Może Cię zainteresować

Czym jest startup badań klinicznych? Na czym polega praca w tym dziale i jakie są obowiązki Study Startup Specialist? Startup...
Obecnie branża farmaceutyczna i sektor badań klinicznych są jednymi z najbardziej atrakcyjnych obszarów rynku pracy, cenionymi przez pracowników. Atrakcyjne wynagrodzenia,...
Kolejnym gościem naszego cyklu #insider_talk jest Anna Pietraszewska, Global Study Manager-Start-up w jednej z firm farmaceutycznych. Z wywiadu dowiesz się,...