Stanowiska w Badaniach Klinicznych – Clinical Operations Manager

Clinical Operations Manager

Clnical Operations Manager odpowiada za line management, sporządza strategie rozwoju,plany działania, przeprowadza audyty, odpowiada za zatrudnianie, szkolenie, rozwój kariery personelu klinicznego, również odpowiada za nawiązywanie kontaktów branżowych. COM zarządza budżetem i nadzoruje projektyi przydziela zasoby do poszczególnych projektów.

Musisz posiadać wykształcenie medyczne lub około medyczne (najchętniej farmaceutyczne, medyczne), posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem angielskim, obsługiwać komputer, pakiet office i mieć doświadczenie w monitorowaniu i line management. Powinieneś również charakteryzować się również silnymi zdolnościami przywódczymi, organizacyjnymi i komunikacyjnymi. Jeśli nie radzisz sobie z bardzo wysokim stresem to ta praca nie jest dla Ciebie. 

Musisz też posiadać minimum 5 lat doświadczenia w badaniach klinicznych, często wymagane jest też doświadczenie w pracy w dziale Clinical Operations, doświadczenie w monitorowaniu i line management  oraz doświadczenie w rekrutacji, ocenie i kontroli projektów i zarządzaniu budżetem.

Średnia pensja Clinical Operations Managera waha się pomiędzy 21 a nawet 30 tysiącami złotych miesięcznie.

 

Sprawdź również opisy innych stanowisk