pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie, czyli być dostępne na rynku jedynie wtedy, gdy wydana została decyzja o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Kto wydaje decyzję o pozwoleniu? Decyzję o pozwoleniu na dopuszczenie leku do obrotu wydaje się na drodze procedury rejestracyjnej.  Wydaje ją Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów …

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Read More »