Sprawdź najnowszy kurs Monitor Badań Klinicznych w premierze 250 zł taniej!

HomePosts tagged “Procedury”

Procedury

Wyświetlono 1 - 10 z 17 wyników
Programy lekowe jest to rodzaj świadczenia gwarantowanego. Projekty te wykorzystują leczenie z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są...
Refundacja jest to proces, w wyniku którego całkowity lub częściowy koszt nabycia przez pacjenta produktów, takich jak: leki, środki spożywcze...
O zarejestrowanie produktu leczniczego w ramach procedury importu równoległego można ubiegać się w przypadku leków, które mają pozwolenie na dopuszczenie...
Produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie, czyli być dostępne na rynku jedynie wtedy, gdy wydana została decyzja o pozwolenie...
Wprowadzenie nowego leku na rynek jest procedurą, która może potrwać nawet kilka lat. Procedura rejestracji leku składa się z kliku...
Dokumentacja rejestracyjna produktu leczniczego składa się z dwóch rodzajów dokumentów. Zawiera zarówno dokumenty naukowe, potwierdzające jakość, bezpieczeństwo i skuteczność danego...
Podmiot odpowiedzialny jest to firma farmaceutyczna lub organizacja non-profit, która wnioskuje lub  uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego....
Procedura zdecentralizowana stosowana jest, gdy lek nie został jeszcze zarejestrowany na terenie żadnego z państw Unii Europejskiej, a firma farmaceutyczna...
Procedura wzajemnego uznania (Mutual Recognition Procedure, MRP) stosowana jest w przypadku, gdy lek posiada już pozwolenie na dopuszczenie do obrotu...
Procedura narodowa rejestracji leków dotyczy produktów leczniczych, które mają być dopuszczone do obrotu wyłącznie na terenie jednego kraju. Każde państwo...