Lekcja 1, Temat 1
W trakcie

Sylwetka absolwenta kursu Evidence Based Medicine w teorii i praktyce

Uczestnik szkolenia posiądzie umiejętności z zakresu:

  • Odróżnić badania wysokiej jakości od tych niskiej jakości,
  • Samodzielnie wyciągać wnioski z badań,
  • Uzasadnić swoje decyzje zawodowe w oparciu o obiektywne dane kliniczne, a nie przekonania i stare schematy,
  • Odróżnić dowód od dowodu anegdotycznego.

Uczestnik szkolenia posiądzie wiedzę z zakresu:

  • Znał definicję i historię EBM,
  • Czym jest „piramida” EBM,
  • Co oznaczają różne terminy, którymi określane są badania (randomizacja, zaślepienie i inne),
  • Jak wartościować różne badania naukowe,
  • Gdzie szukać publikacji.

Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują do podjęcia pracy w strukturach firm farmaceutycznych w działach badań klinicznych.