Nowość! Kurs “Angielski w badaniach klinicznych” jest już dostępny w ramach ścieżki edukacyjnej – badania kliniczne. Sprawdzam.

0

Brak produktów w koszyku.

0

Brak produktów w koszyku.

HomeFarmakoekonomikaRDTL (Ratunkowy dostęp do technologii lekowych)
RDTL

RDTL (Ratunkowy dostęp do technologii lekowych)

Ratunkowy dostęp do technologii medycznej w polskim systemie zdrowia posiada dość negatywny wydźwięk. Z jednej strony jest to spowodowane faktem, że jego zastosowanie łączy się z bardzo zaawansowanymi stanami chorobowymi pacjentów. Z drugiej strony otrzymanie finansowania w trybie RDTL jest dość mozolne i obarczone znacznym ryzykiem niepowodzenia ze względu na ograniczone zasoby finansowe. Całkowity budżet dedykowany procedurze RDTL wynosi 3% sumy środków przeznaczanych na finansowanie leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach programów lekowych. W 2021 r. kwota ta wynosiła 154, 418 mln zł.

Czym jest RDTL?

Ratunkowy dostęp do technologii medycznej jest to procedura wydawania zgód na leczenie pacjentów, dla których wyczerpano wszystkie dostępne opcje terapeutyczne finansowane ze środków publicznych. Zgoda na finansowanie ze środków publicznych takiego leczenia jest wydawana indywidualnie dla każdego pacjenta. Organem decyzyjnym w tej kwestii jest Ministerstwo Zdrowia, które wystawia decyzję w oparciu o opinię Prezesa AOTMiT. Warto zwrócić uwagę, na fakt, że leczenie udzielane w trybie RDTL jest w pełni finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kryteria brane pod uwagę podczas wystawiania decyzji o udzieleniu leczenia w procedurze RDTL

Podczas opiniowania o udzieleniu finansowania Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji bierze pod uwagę następujące czynniki:

  • Uzasadnienie (w oparciu o aktualną wiedzę medyczną) zastosowania terapii,
  • Niezbędna potrzeba zastosowania leku w celu ratowania życia pacjenta,
  • Możliwość zastosowania alternatywnego leczenia finansowanego ze środków publicznych,
  • Opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny.

Warto także zaznaczyć, że finansowanie dotyczy wyłącznie leków, które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak wygląda procedura udzielania finansowania w ramach RDTL?

Ratunkowy dostęp do technologii medycznej funkcjonuje w polskim systemie zdrowia od 2017 roku. Aby mógł zostać on zastosowany szpital, w którym leczy się dany pacjent, musi złożyć wniosek do Ministerstwa Zdrowia. Wniosek o zastosowanie procedury RDTL podlega analizie i ocenie przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i Ministra Zdrowia.

W ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych indywidualna refundacja przyznawana jest choremu na okres 3 miesięcy lub trzech cykli leczenia. W celu kontynuacji farmakoterapii, konieczne jest potwierdzenie skuteczności terapii prowadzonej w ramach RDTL przez specjalistów oraz ponowne złożenie wniosku do Ministra Zdrowia.

Nie wszystkie placówki lecznicze na terenie Polski mają możliwość o ubieganie się o finansowanie w trybie RDTL. Taki przywilej mają jedynie szpitale:

  • Dziecięce,
  • Pulmonologiczne,
  • Onkologiczne,
  • III stopnia,
  • Ogólnopolskie.

Dokumentacja niezbędna do udzielenia finansowania w ramach RDTL znajduje się w rozporządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podziel się:

Kategorie

Może Cię zainteresować

Osoba pracująca na stanowisku Market Access Lead w znacznej mierze jest odpowiedzialna za koordynację procesów refundacji produktów leczniczych firmy oraz...
Jeżeli jesteś zainteresowany rynkiem farmaceutycznym, uwielbiasz analizować dane i artykuły naukowe to stanowisko może być idealne dla Ciebie! Praca menadżera...
Możliwości rozwoju w Market Access są bardzo szerokie. Jednakże ciężko jest wyróżnić jedną ścieżkę rozwoju w tym sektorze branży farmaceutycznej....