Sprawdź najnowszy kurs Monitor Badań Klinicznych w premierze 250 zł taniej!

HEOR

HEOR

Proces refundacji produktu leczniczego jest bardzo złożonym i skomplikowanym przedsięwzięciem. Podczas niego wymagane jest ustalenie, czy objęcie refundacją danego leku jest opłacalne pod względem ekonomicznym oraz określenie, czy jest on wystarczająco skuteczny farmakologicznie, w porównaniu z innymi dostępnymi terapiami na rynku medycznym. W tym właśnie miejscu swój udział wnoszą działy HEOR.

Czym jest HEOR?

HEOR (ang. Health Economics and Outcomes Research) to dział w firmie farmaceutycznej lub firmie life science, który za zadanie ma udowodnić wartość nowego leku. Ustala on i mierzy związek pomiędzy leczeniem a otrzymywanymi wynikami, zapewniając oparte na faktach wskazówki dotyczące poprawy opieki zdrowotnej. HEOR bierze pod uwagę nie tylko dane pochodzące z badań klinicznych i wyniki kliniczne, ale także względy finansowe i takie wartości jak jakość życia i zgłaszana przez pacjentów satysfakcja z leczenia. Dane zbierane przez HEOR są wykorzystywane przez firmy farmaceutyczne w celu zrozumienia sposobu, w jaki świadczeniodawcy przepisują leki i jakie efekty przynoszą stosowane leki, umożliwiając poprawę opieki zdrowotnej nad pacjentem.

Znaczenie HEOR

Dane pozyskane przez HEOR mogą zostać wykorzystane na wiele sposobów:

  • Organizacje nadzorujące używają danych do ustalenia struktur refundacyjnych i identyfikowania skutecznych interwencji medycznych;
  • Firmy farmaceutyczne wykorzystują dane do przedstawienia zalet ich produktu/usługi zainteresowanym stronom, takim jak lekarze, płatnicy i pacjenci;
  • Pozwalają określić najskuteczniejszą metodę terapii w danej populacji pacjentów;
  • Pozwalają wypełnić braki pomiędzy wynikami badań klinicznych a rzeczywistym efektem zdrowotnym.

Podziel się:

Kategorie

Może Cię zainteresować

Osoba pracująca na stanowisku Market Access Lead w znacznej mierze jest odpowiedzialna za koordynację procesów refundacji produktów leczniczych firmy oraz...
Jeżeli jesteś zainteresowany rynkiem farmaceutycznym, uwielbiasz analizować dane i artykuły naukowe to stanowisko może być idealne dla Ciebie! Praca menadżera...
Możliwości rozwoju w Market Access są bardzo szerokie. Jednakże ciężko jest wyróżnić jedną ścieżkę rozwoju w tym sektorze branży farmaceutycznej....