Wszytskie artykuły

Model PICO

PICO

i zJednym z pierwszych etapów tworzenia przeglądu systematycznego lub metaanalizy jest postawienie pytania klinicznego. Powinno być one postawione trafnie i na tyle szczegółowo, aby obejmować wszystkie najważniejsze kwestie badania. To właśnie odpowiednio postawione pytanie będzie w późniejszych etapach rzutować m.in. na wyszukanie pożądanych publikacji naukowych podczas tworzenia przeglądu systematycznego. Do pomocy przy tworzeniu pytania klinicznego możemy wykorzystać np. model PICO, który został opracowany specjalnie w tym celu w 1995 roku przez Scotta Richardsona.

Czym jest model PICO?

Model PICO lub PICO(S) jest narzędziem służącym do kreowania pytań klinicznych, tak aby w łatwy sposób można było je podzielić na słowa kluczowe i wyszukać informacje. PICO(S) jest akronimem słów: population (populacja), intervetion (interwencja), comparison (komparator), outcome (wynik), a także study design (rodzaj badania). Model ten wykorzystywany jest głównie w naukach medycznych. Jednak w innych obszarach stosuje się jego modyfikacje np.:

 • w badaniach obserwacyjnych epidemiologii – model PECOT
 • w badaniach ilościowych – model SPIDER
 • w badaniach z zakresu zdrowia publicznego – model PICOCS.

Nauki medyczne – Model PICO(S) 

 • P (populacja) – Czy u osób chorych na cukrzycę typu II
 • I (interwencja) – metformina
 • C (komparator) – w porównaniu z pioglitazonem
 • O (wyniki) – w wyższym stopniu zapobiega powikłaniom neurologicznym w przebiegu choroby
 • S (typ badania) – randomizowane badanie kliniczne.

Epidemiologia – Model PECOT

 • P (populacja) – palący mężczyźni
 • E (ekspozycja) – palenie papierosów
 • C (komparator) – mężczyźni niepalący (brak narażenia)
 • O (punkty końcowe, surogaty) – zachorowalność na raka prostaty
 • T (czas) – 20 lat

Baner kursu Evidence Based Medicine

Badania jakościowe – Model SPIDER

 • S (próba badawcza) – pracownicy aptek: magistrzy i technicy farmacji
 • PI (badane zjawisko) – znajomość obsługi inhalatorów
 • D (projekt badania) – wywiad
 • E (ocena) – obsługa inhalatorów
 • R (typ badania) – jakościowe

Nauki z zakresu zdrowia publicznego – Model PICOCS

 • P (populacja) – osoby powyżej 60 roku życia
 • I (interwencja) – edukacja w zakresie badań profilaktycznych z zakresu chorób sercowo-naczyniowych
 • C (komparator) – brak interwencji
 • O (punkty końcowe, surogaty) – większy odsetek badań profilaktycznych z zakresu chorób serca
 • C (kontekst) – społeczny, ekonomiczny
 • S (typ badania) – badanie przed i po z grupą kontrolną (controlled before and after design)

Model PICO – podsumowanie

Model PICO ułatwia osobom przeprowadzającym przeglądy systematyczne sformułowanie pytania klinicznego, które jest następnie niezbędne do wyodrębnienia słów kluczowych i przeszukania baz z literaturą medyczną. Podczas przeszukiwania baz danych, słowa kluczowe oddziela się od siebie tzw. operatorami logicznymi Boole’a. Możemy wyróżnić trzy takie operatory np.: OR (lub), AND (i) oraz NOT (nie).

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

LinkedIn
Facebook
Twitter