Wszytskie artykuły

Organizacja Cochrane

Cochrane

Istnieje wiele instytucji oraz organizacji, które w swoim funkcjonowaniu wspierają złożenia evidence-based medicine. Jednak najważniejszą z nich jest Organizacja Cochrane, która do dnia dzisiejszego dyktuje standardy i wzorce postępowania w tworzeniu publikacji naukowych.

Czym jest Organizacja Cochrane?

Organizacja Cochrane (dawniej znana jako Cochrane Collaboration) jest międzynarodową organizacją non-profit powołaną w 1993 roku. Nazwa organizacji została ustalona ku pamięci szkockiego epidemiologa Archibalda Cochrane, który w latach 70. XX wieku zauważył konieczność tworzenia krytycznych podsumowań randomizowanych badań klinicznych. Co więcej, Organizację powołano w celu ułatwienia podejmowania świadomych decyzji medycznych w oparciu o wiarygodne dowody medyczne. Głównym celem Cochrane jest tworzenie wysokiej jakości przeglądów systematycznych oraz promowanie postępowania zgodnego z zasadami medycyny opartej na faktach (EBM). Z inicjatywy organizacji dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych Biblioteka Cochrane (Cochrane Library). Uznaje się ją za jedną z najważniejszych baz z piśmiennictwem naukowym na świecie. Zgromadzone w Bibliotece przeglądy systematyczne tworzą naukowcy, lekarze, a także pacjenci zrzeszeni przez Organizację. Warto dodać, że w Bibliotece Cochrane znajduje się baza CENTRAL (The Cochrane Central Register of Controlled Trials), która uwzględnia abstrakty badań klinicznych pochodzących głównie z takich baz, jak Embase i PubMed oraz innych źródeł np. ClinicalTrials.gov oraz strony WHO. Ponadto Organizacja Cochrane rozpowszechnia także dane zawarte w swoich pracach wśród osób bez wykształcenia medycznego, dzięki tworzeniu streszczeń pisanych prostym (niespecjalistycznym) językiem, które udostępniane są w wielu językach.

Baner kursu Evidence Based Medicine

Organizacja Cochrane w Polsce

Organizacja Cochrane w Polsce funkcjonuje w ramach Ośrodków Przeglądów Systematycznych – Polskiej Filii Cochrane na Wydziale Lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownikiem polskiego oddziału Organizacji jest dr hab. Małgorzata Bała. Członkowie Rady Doradczej pracują na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji na temat funkcjonowania Cochrane możecie znaleźć na polskiej, a także międzynarodowej stronie Organizacji.

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

LinkedIn
Facebook
Twitter