poradnik

Program zdrowotny

Program zdrowotny

Program zdrowotny stanowią zaplanowane i zamierzone działania z zakresu opieki zdrowotnej, które zostały ocenione jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Działania te umożliwiają osiągnięcie w danym

Czytaj wiu0119cej u00bb
Program lekowy

Program lekowy

Podczas gdy dotychczasowa terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wywołuje zbyt silne działania niepożądane lub stan pacjenta jest zbyt ciężki, zastosowanie znajdują programy lekowe. Dla wielu

Czytaj wiu0119cej u00bb