poradnik

Punkty końcowe

Punkty końcowe

Punktem końcowym w badaniach klinicznych nazywamy mierzalną zmianę stanu zdrowia, która wystąpiła w wyniku interwencji medycznej lub narażenia na dany czynnik. Punkty końcowe mogą być

Czytaj wiu0119cej u00bb
PICO

Model PICO

i zJednym z pierwszych etapów tworzenia przeglądu systematycznego lub metaanalizy jest postawienie pytania klinicznego. Powinno być one postawione trafnie i na tyle szczegółowo, aby obejmować

Czytaj wiu0119cej u00bb
Cochrane

Organizacja Cochrane

Istnieje wiele instytucji oraz organizacji, które w swoim funkcjonowaniu wspierają złożenia evidence-based medicine. Jednak najważniejszą z nich jest Organizacja Cochrane, która do dnia dzisiejszego dyktuje

Czytaj wiu0119cej u00bb
Przegląd systematyczny

Przegląd systematyczny

Przegląd systematyczny stanowi podstawę funkcjonowania medycyny opartej na faktach (EBM). Według hierarchii dowodów naukowych przeglądy systematyczne oparte na randomizowanych badaniach klinicznych uznawane są za najwiarygodniejsze

Czytaj wiu0119cej u00bb
metaanaliza

Metaanaliza

Szukając informacji na temat evidence-based medicine jednym z podstawowych pojęć, na jakie się natkniemy jest metaanaliza. Uważa się ją za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł

Czytaj wiu0119cej u00bb