poradnik

Wniosek refundacyjny

Wniosek refundacyjny

Refundacja to proces pokrywania całości lub części kosztów farmakoterapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Żeby lek mógł zostać objęty refundacją, firma farmaceutyczna musi przebyć długą drogę

Czytaj wiu0119cej u00bb
Refundacja

Refundacja leku

Leki refundowane to grupa dopuszczonych do obrotu preparatów leczniczych, które mogą być sprzedawane za obniżoną ceną lub wydawane pacjentom nieodpłatnie. Leki te znajdują się w

Czytaj wiu0119cej u00bb
Analiza kliniczna

Analiza kliniczna

Analiza kliniczna (ang. relative efficacy/effectiveness assessment, REA) jest rodzajem analizy wchodzącej w skład raportu HTA. Jej głównym zadaniem jest ocena porównawcza efektywności eksperymentalnej i praktycznej.

Czytaj wiu0119cej u00bb
Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu porównanie technologii medycznej pod względem kosztów i wyników zdrowotnych z odpowiednimi komparatorami, wyznaczonymi w trakcie analizy problemu. Umożliwia ona wybór

Czytaj wiu0119cej u00bb