poradnik

Program zdrowotny

Program zdrowotny

Program zdrowotny stanowią zaplanowane i zamierzone działania z zakresu opieki zdrowotnej, które zostały ocenione jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Działania te umożliwiają osiągnięcie w danym

Czytaj wiu0119cej u00bb
Program lekowy

Program lekowy

Podczas gdy dotychczasowa terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wywołuje zbyt silne działania niepożądane lub stan pacjenta jest zbyt ciężki, zastosowanie znajdują programy lekowe. Dla wielu

Czytaj wiu0119cej u00bb
Wniosek refundacyjny

Wniosek refundacyjny

Refundacja to proces pokrywania całości lub części kosztów farmakoterapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Żeby lek mógł zostać objęty refundacją, firma farmaceutyczna musi przebyć długą drogę

Czytaj wiu0119cej u00bb
Refundacja

Refundacja leku

Leki refundowane to grupa dopuszczonych do obrotu preparatów leczniczych, które mogą być sprzedawane za obniżoną ceną lub wydawane pacjentom nieodpłatnie. Leki te znajdują się w

Czytaj wiu0119cej u00bb